Sök

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Psykiskt lidande 
Med ångest och självmord som enda utväg. 

Ja så kan jag beskriva min situation en gång i tiden, jag mådde så dåligt och ångesten och paniken gjorde att jag åt mycket av det läkarna skriver ut för att ha en chans att överhuvudtaget fungera. 

Jag hade gjort i ordning mina självmordsredskap och dessa hängde på väggen i mitt garage, och jag hade en daglig tröst i att veta att de fanns där om jag inte skulle orka mer. 

 Men så kom den dagen då jag i ren ångest gick ut i skogen och ropade högt rakt upp bland träden: ”Finns du Gud så får du visa mig detta nu för nu orkar jag inte mer, gör inte du något så får jag göra det själv” 

 Och ställde jag ännu en fråga som jag hade det svårt med. 
 Om du finns Gud, då vill jag också veta detta med Jesus, skall jag tro på Honom eller inte? 

Jag fick svaret: Jesus är Vägen Sanningen och Livet! 

För att göra en lång berättelse kort så slutade allt med att jag tog emot denne Jesus som min personlige frälsare, och varje gång ångestattackerna kom så ropade jag Jesus, och det lämnade mig. 

Ibland fick jag ropa Jesus, Jesus,Jesus men i det namnet lämnade attackerna mig. Jag minns hur jag ibland gick upp på toan på natten då ångesten var som värst, och med en handduk för munnen, ropade jag Jesus, Jesus, Jesus och det försvann. 

 En tid därefter var det över och allt mitt psykiska lidande vände sig till en obeskrivbar inre frid och glädje. Jesus sade det då han var på jorden att: Frid lämnar jag åt er.  Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh 14:27 

Det världen ger är alltså satans ofrid, och det var just denna jag hade så gott om. 

Vad jag bara vill betona extra för dig är att när du tar emot denna frid behöver du inte gå till någon kyrka eller annan organisation, dessa kan inte hjälpa dig. Vad Jesus sade var nödvändigt för dig är detta. 

När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig. Matt 6:6 

Och ingen självutnämnd själavårdare kan hjälpa dig, det finns endast en enda själavårdare och det är Jesus. 1 Pet 2:25 Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. 

Hoppas detta kan hjälpa dig, jag känner mycket för dig och ditt lidande, då jag vet exakt vad det handlar om, det är ett rent helvete, men som sagt det kan också bli till ett rent Himmelrike.
I Kärlek.