Sök

Kontakt
Vi heter Ingemar och Maria Kristensson och vi bor i Björketorp som ligger 4 mil från Varberg. Du kan kontakta oss genom mail. 

Vi är inte medlemmar i någon organisation, men älskar alla oavsett tro.
Vi menar inte att någon är rätt eller fel, vi menar att Gud älskar oss alla!
Vi är medborgare i Guds Rike och fria medlemmar i den församling som Jesus Kristus själv bygger. 
Matteus 16.18

epost. var vänlig kopiera denna epostadress och klistra in den i ditt epostprogram: 
lovsjunggud@gmail.com

Broar

Lovsången bygger broar, och kärleken är det som håller i hop hela bygget som cement håller i hop stenar.
I sången kan man bortse från alla barriärer som vill hindra den syskonkärlek vi är kallade att leva i. 
Och i stället låta sig fyllas av glädje som river murar och bygger broar.