Sök


Välkommen till Hälsans Hem

Även vi Kristna människor råkar ut för ohälsa. Detta kan vara orsakat av många olika saker. Men ett vet vi och det är att Gud vill att vi alla skall vara friska. När olika sjukdomar då drabbar oss kan vi vittna om att Gud verkligen vill hjälpa oss att förstå vad om är orsaken till vår ohälsa, om vi bara söker den.

Gud vill gärna gripa in och hela det som människan själv inte kan göra något åt, detta för sitt stora namn skull. Men Gud vill inte enbart hindra oss från att dö. Nej han vill ännu mer hjälpa oss att Leva.

Jag som heter Ingemar har i omvändelsens tid blivit botad från flera sjukdomar som hade fört mig till dödsriket om inte Gud hade gripit in, detta kan man lyssna till i min intalade vittnesberättelse om frälsningen och vad som hände i samband med detta. 

Men det har nu gått ca 23 år sedan detta hände och under tiden har det hänt en hel del annat också, och en del av detta har fört till kroppslig ohälsa som Gud velat hjälpa mig att finna hans botemedel till. Det är om just detta jag på denna sida vill vittna om vad som hjälpt mig, och som kanske även kan vara till hjälp för dig.
Så observera att jag alltså inte är någon läkare eller har någon sådan kunskap. Nej, allt handlar enbart om vad Gud har uppenbarat för mig och som har visat sig vara den rätta lösningen för mig.

I den Kristna tron ingår det att göra sinnesändring, alltså att omprogrammera sitt sinne och tänka Herrens tankar istället för de meningslösa tankebyggnader vi har ärvt av vår fäder sedan urminnes tider.. Kanske är detta en del som ingår i denna förvandling och som leder oss ut ut´sjukdomstillstånd och in i hälsans tider.

Högt blodtryck

Detta är vanligt hos många människor, men kan förändras både med hjälp av medeciner och ändrade kostvanor.

Psykisk ohälsa

Detta var mitt största lidande
men det fanns ett botemedel som gav fullkomlig frid.

Alkoholism


Hur är det att vara
alkoholist?